Địa chỉ: Thôn Bảo An - Xã Hoàng An
Điện thoại: 3.560.122
 23/03/16  Tin tức  62
Hoạt động trải nghiệm của học sinh khối 3 và khối 4 tại sân trường
 23/03/16  Tin tức  60
Cô và trò cùng tham gia trải nghiệm
 23/03/16  Tin tức  60
Ngày hội
 23/09/14  Tin tức  60
Trước đây, lớp học ở góc nhà của thầy giúp bao học sinh thực hiện ước mơ của mình. Lớp đóng cửa, học trò phải lên thành phố, tìm đến những lò luyện cấp tốc...
 23/09/14  Tin tức  57
Hoạt động ngoại khóa
 23/09/14  Tin tức  58
Trò chơi dân gian trong trường học
 23/09/14  Tin tức  59
Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.
 23/09/14  Tin tức  61
Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.